petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Евангелие дня с толкованием: Мк., 13, 31 ‒ 14, 2Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 13, 42 ‒ 10, 1) начинается на 28-й минуте записи (27:45). Текст по Острожской Библии 1581 года: Не́бо и земля́ пре́идетъ, словеса́ же Моя́ не пре́идутъ. о дни́ же то́мъ или́ о часѣ́, никто́же вѣ́сть, ни А́нгели и́же су́ть нá небесѣхъ, ни Сы́нъ, то́кмо Оте́цъ. Блюдѣ́те, бди́те, и моли́теся. не вѣ́сте бо когда́ вре́мѧ бу́детъ.
Iáко же человѣ́къ от­ходѧ́, оста́вль до́мъ сво́й, и вда́въ рабо́мъ сво­и́мъ вла́сть, и кому́ждо дѣ́ло свое́, и врáтарю повелѣ́, да бди́тъ. бди́те у́бо, не вѣ́сте бо когда́ госпо́дь до́му прiи́детъ, ве́черъ, или́ полу́нощи, или́ въ пѧтлоглаше́нiе, или́ у́тро, да не прише́дъ внеза́пу, обрѧ́щетъ вы́ спѧ́ща. а iáже ва́мъ глаго́лю, всѣ́мъ глаго́лю, бди́те.

Бѣ́ же па́сха и опрѣсно́цы по двою́ дні́ю. И иска́ху архiере́е и кни́жницы, ка́ко его́ ле́стiю е́мше убiю́тъ. глаго́лаху же, но не въ пра́здникъ, еда́ ка́ко мóлва бу́детъ лю́дска.


Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author