petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Евангелие от Марка с толкованием: Мк. 13, 9‒13Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее чтение начинается на 12-й минуте записи (11:44). Текст Евангелия по Острожской Библии 1581-го года: Блюдѣ́тежесѧ вы сáми. предадѧ́т бо вы в сóнмища, и на собóрищихъ бiени будете. и предъ воевóдами и царѝ ведéни бу́дете Мене́ ра́ди, во свѣдѣ́тел­ст­во и́мъ. и во всѣ́хъ iaзы́цѣхъ подоба́етъ пре́жде проповѣ́датися Ева́нгелiю. Егда́ же поведу́тъ вы́ предаю́ще, не пре́же пецѣ́теся, что́ воз­глаго́лете, ни по­уча́йтесѧ. но е́же а́ще да́ст­сѧ ва́мъ въ то́й ча́съ, се́ глаго́лите. не вы́ бо бу́дете глаго́лющеи, но Ду́хъ Святы́и. Преда́стъ же бра́тъ бра́та нá смерть, и оте́цъ ча́до. и воста́нутъ ча́да на роди́телѧ, и убiю́тъ и́хъ. и бу́дете ненави́дими всѣ́ми и́мени Мо­его́ ра́ди. претерпѣ́выи же до конца́, сéй спасе́нъ бу́детъ.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author