petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Category:

Евангелие дня с толкованием (за понедельник): Мк., 54 зач., 12, 13‒17Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование начинается на 9-й минуте записи (08:40). Текст Евангелия по Острожской Библии 1581 года: И посла́ша къ Нему́ нѣ́кiя от­ фарисе́й, и иродiянъ, да Его́ обольстя́тъ сло́вомъ. Они́ же прише́дше, глаго́лаша Ему́. Учи́телю, вѣ́мы, я́ко и́стиненъ еси́, и неради́ши ни о ко́мже. не зри́ши бо на лице́ человѣ́комъ, но во­и́стину пути́ Бо́жiю учи́ши. досто́итъ ли кинсо́нъ ке́сареви да́ти, или́ ни́? да́мы ли, или́ не да́мы? О́нъ же вѣ́ды и́хъ лицемѣ́рiе, рече́ и́мъ. что́ Мя искуша́ете? при­­нес́те Ми́ пѣ́нязь да ви́жду. Они́ же при­­несо́ша. И глаго́ла и́мъ, чі́й о́бразъ сі́и, и надписа́нiе? Они́ же рѣ́ша Ему́, кесаре́въ. И от­вѣща́въ Ису́съ, рече́ и́мъ. воз­дади́те кесаре́ва, кесаре́ви, и Бо́жiя Богови. И чуди́шася о Не́мъ.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author