petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Category:

Евангелие от Марка: Мк., 52 зач., 11, 27‒33Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 11, 27‒33) начинается на 20-й минуте записи (19:05). Текст по Острожской Библии 1581 года: Имѣ́йте вѣ́ру Бо́жiю. ами́нь бо глаго́лю ва́мъ, я́ко и́же а́ще рече́тъ горѣ́ се́й, дви́гнися и вве́рзися въ мо́ре, и не размы́слитъ въ се́рдцы сво­е́мъ, но вѣ́ру и́метъ, я́ко е́же глаго́летъ, быва́етъ. бу́детъ ему́ е́же а́ще рече́тъ. Сего́ ра́ди глаго́лю ва́мъ, вся́ ели́ка а́ще моля́щеся про́сите, вѣ́руйте я́ко прiе́млете, и бу́детъ ва́мъ. и егда́ сто­ите́ моля́щеся, от­пуща́йте а́ще что́ и́мате на кого́ да и Оте́цъ ва́шъ и́же е́сть на́ Небесѣхъ, от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiя ва́ша. а́ще ли же вы́ не от­пуща́ете, ни Оте́цъ ва́шъ Иже е́сть на́ Небесѣхъ от­пу́ститъ ва́мъ согрѣше́нiй ва́шихъ.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author