petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Евангелие от Марка: Мк., 48 зач., 10, 46‒52Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 10, 46‒52) начинается на –й минуте записи (:). Текст по Острожской Библии 1581 года: И прiидо́ша во iерихо́нъ. И исходя́щу Ему́ от­ iерихо́на, и ученико́мъ Его́, и наро́ду мно́гу. сы́нъ Тиме́овъ, Варти́мей слѣпы́и, сѣдя́ше при­­ пути́, прося́. И слы́шавъ я́ко Ису́съ Назаряни́нъ е́сть, нача́тъ зва́ти и глаго́лати. Сы́не Давыдовъ Ису́се поми́луй мя́. И преща́ху ему́ мно́зи, да умолчи́тъ. о́нъ же мно́жае па́че зва́­ше, Сы́ну Давыдовъ, поми́луй мя́. И ста́въ Ису́съ, рече́ его́ воз­гласи́ти. И воз­гласи́ша слѣпца́, глаго́люще ему́. дерза́й, воста́ни, зове́тъ тя́. О́нъ же от­ве́ргъ ри́зы своя́ воста́въ прiи́де ко Ису́сови. И от­вѣща́въ глаго́ла ему́ Ису́съ, что́ хо́щеши да сотворю́ тебѣ́? Слѣпы́и же глаго́ла Ему́. Учи́телю, да прозрю́. Ису́съ же рече́ ему́. иди́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя. И а́бiе прозрѣ́, и по Ису́сѣ и́де въ пу́ть.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author