petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Евангелие дня и толкование: Мк. 14, 10‒42Автор: священник Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 14, 10‒42) начинается на 14–й минуте записи (13:22). Текст Евангелия по Острожской Библии 1581 года: И Иу́да Искарiо́тскiи еди́нъ от­ обою­на́­де­сѧ­те, и́де ко архiере́омъ да преда́стъ Его́ и́мъ. они́ же слы́шав­ше воз­ра́довашасѧ, и обѣща́ша ему́ сре́бреникы да́ти, и иска́­ше ка́ко Его́ въ подо́бно вре́мѧ преда́стъ. И въ пе́рвыи де́нь опрѣ́снокъ, егда́ па́сху жрѧ́ху, глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́. Гдѣ́ хо́щеши, ше́дше угото́ваемъ да iа́си па́сху? и посла́ два́ от­ учени́къ Сво­и́хъ, и глаго́ла и́мъ. идѣ́та вó градъ, и срѧ́щетъ вы человѣ́къ въ скуде́лницѣ во́ду носѧ́, по не́мъ идѣ́та, и идѣ́же а́ще вни́детъ, рцѣ́та господи́ну до́му, iáко Учи́тель глаго́летъ, гдѣ́ е́сть вита́лница, идѣ́же па́сху со ученикы́ Мо­и́ми снѣ́мъ? и то́й ва́ма пока́жетъ го́рницу ве́лiю, по́стлану, гото́ву. ту́ угото́вайта на́мъ. И изыдо́ста ученика́ Его́, и прiидо́ста вóградъ, и обрѣто́ста, iа́коже рече́ и́ма. и угото́васта па́сху. И ве́черу бы́в­шу, прiи́де со обѣ́ма на́­де­сѧ­те. и воз­лежа́щемъ и́мъ и iaду́щeмъ, рече́ Iсу́съ, ами́нь глаго́лю ва́мъ, iáко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ Мѧ́ iaды́и со Мно́ю. они́ же нача́ша скорбѣ́ти, и глаго́лати Ему́ еди́нъ по еди́ному. еда́ а́зъ? И другі́и, еда́ а́зъ? О́нъ же от­вѣща́въ, рече́ и́мъ. еди́нъ от­ обою­на́­де­сѧте, омоче́й со Мно́ю въ соли́ло. Сы́нъ у́бо Человѣ́ческыи и́детъ, iа́ко же е́сть пи́сано о Не́мъ. го́ре же человѣ́ку тому́, и́мъ же Сы́нъ Человѣ́ческыи преда́стьсѧ. до́брѣе бы́ло бы ему́, а́ще не бы́ роди́л­сѧ человѣ́къ то́й. И iаду́щемъ и́мъ, прiе́мь Iсу́съ хлѣ́бъ, и благослови́въ преломи́, и дáстъ и́мъ, рече́, прiимѣ́те iaди́те. се́ е́сть Тѣ́ло Мое́. И прiи́мъ ча́шу, хвалу́ воз­да́въ, да́стъ и́мъ. и пи́ша от­ неѧ́ вси́. и рече́ и́мъ. се́ е́сть Кро́вь Моѧ́ Но́ваго Завѣ́та, за мно́гы излива́ема. Ами́нь же глаго́лю ва́мъ, iáко ктому́ не и́мамъ пи́ти от­ плода́ ло́знаго дó дне того́, егда́ е́ пiю́ но́во въ Ца́р­ст­вiи Бо́жiи. и воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нскую. И глаго́ла и́мъ Iсу́съ, iа́ко вси́ соблáзнитесѧ о Мнѣ́ въ но́щь сiю́. пи́сано бо е́сть, поражу́ па́стырѧ, и разы́дут­сѧ овцá. но пото́мъ, егда́ воскре́сну варѧ́ю вы́ въ Галиле́и. Пе́тръ же рече́ Ему́. и а́ще и вси́ соблáзнѧт­сѧ, но не а́зъ. И глаго́ла ему́ Iсу́съ, ами́нь глаго́лю тебѣ́, iáко ты́ дне́сь въ но́щь сiю́, пре́жде да́же втори́цею пѣ́телъ не воз­гласи́тъ, трѝ кра́ты от­ве́ржешисѧ Мене́. óнъ же мно́жае глаго́лаше па́че. а́ще ми́ е́сть съ Тобо́ю у́мрети, не от­ве́ргусѧ Тебе́. Та́ко же и вси́ глаго́лаху. И прiидо́ша въ ве́сь, е́й же и́мѧ Геѳсима́нiи. И глаго́ла ученико́мъ Сво­и́мъ. сѣди́те здѣ́ до́ндеже помолю́сѧ. и поѧ́тъ Петра́, и Iа́кова, и Iоа́н­на съ Cобо́ю. и нача́тъ ужаса́тисѧ и тужи́ти. и глаго́ла и́мъ, приско́рбна е́сть душа́ Моѧ́ до сме́рти. бу́дѣте здѣ́ и бди́те. и преше́дъ ма́ло, паде́ на земли́, и молѧ́шесѧ, да а́ще воз­мо́жно е́сть, да ми́мо и́детъ от­ Него́ ча́съ. и глаго́лаше, А́вва О́тче, всѧ́ воз­мо́жна Тебѣ́, ми́мо неси́ от­ Мене́ ча́шу сiю́. но не е́же А́зъ хощу́, но е́же Ты́. и прiи́де и обрѣ́те и́хъ спѧ́ща. и глаго́ла Петро́ви, Си́моне спи́ши ли? не воз­мо́же еди́наго часа́ побдѣ́ти? бди́те и моли́тесѧ, да не вни́дете въ напа́сть. ду́хъ бо бо́дръ, пло́ть же нéмощна. И па́кы ше́дъ помоли́сѧ, то́же сло́во ре́къ. и воз­вра́щсѧ, обрѣ́те и́хъ па́кы спѧ́ща. Бѣ́ху бо очеса́ и́мъ тѧ́готна. и не имѣ́ѧху что́ бы́ша от­вѣща́ли Ему́. И прiи́де трети́цею, и глаго́ла и́мъ. спи́те про́чее и почива́йте. приспѣ́ коне́цъ, прiи́де ча́съ. се́ предае́т­сѧ Сы́нъ Человѣ́ческiи въ ру́кы грѣ́шникомъ. воста́нѣте и́демъ, се́, предаѧ́й Мѧ́ прибли́жисѧ́.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author