petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Category:

Евангелие от Марка: Мк., 11, 1‒11


Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 11, 1‒11). Текст по Острожской Библии 1581 года: И егда́ при­­бли́жишасѧ во
Iеросали́мъ, въ Виѳсфагі́ю и Виѳа́нiю къ горѣ́ Елео́нстѣй, посла́ два́ от­ учени́къ Сво­и́хъ и глаго́ла и́ма, идѣ́та въ ве́сь iáже е́сть прѧ́мо ва́ма, и а́бiе входѧ́ща въ ню́, обрѧ́щете жребѧ́ при­­вѧ́зано, на не́же никто́же от­ человѣ́къ всѣ́де, от­рѣ́шша е́, при­­ведѣ́та. и а́ще кто́ ва́ма рече́тъ, что́ твори́та се́? рцѣ́та, я́ко Госпо́дь тре́буетъ е́, и а́бiе по́слетъ е́ сѣ́мо. Идо́ста же, и обрѣто́ста жребѧ́ при­­вѧ́зано при­­ две́рехъ внѣ́ на распу́тiи. и от­рѣши́ста е́. И нѣ́цыи от­ стоѧ́щихъ ту́, глаго́лаху и́мъ. что́ дѣ́ета от­рѣша́юща жребѧ́? óна же рѣ́ста и́мъ, iáкоже заповѣ́да и́ма Iсу́съ, и оста́виша ѧ́. И при­­ведо́ста жребѧ́ ко Iсу́сови? и воз­ложи́ша на не́ ри́зы своя́, и всѣ́де на не́. Мно́зи же ри́зы своѧ́ постла́ша по пути́. друзі́и же ва́iе рѣ́заху от­ дре́вiѧ, и постила́ху по пути́. И предходя́щеи, и вслѣ́дъ гряду́щеи, вопiѧ́ху, глаго́люще. оса́н­на, благослове́нъ гряды́и вó имя Госпо́дне, благослове́но грѧду́щее Ца́р­ст­во вó имѧ Го́сподне, отца́ на́­шего Давыда. оса́н­на въ вы́шнихъ. И вни́де во Iерoсали́мъ Iсу́съ, и въ це́рковь. и соглѧ́давъ всѧ́, по́здѣ уже́ су́щу чáсу, изы́де въ Виѳа́нiю, со обѣма­на́­де­ся­те.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author