petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Псалом тридцать первыйАвторы: профессоръ Юнгеровъ, протоиерей Олег Стеняев, протоиерей Алексий Ладыгин

Древний текст по Острожской Библии, перевод на русский Юнгерова.
Псало́мъ Давы́довъ, ра́зума, 31.
1 Блаже́ни, и́мже отпустишася беззако́нiя, и и́мже прикры́шася грѣси́.
2 Блаже́нъ му́жъ, ему́же не вмѣни́тъ Госпо́дь грѣха́, ниже́ е́сть во устѣ́хъ его́ ле́сть.
3 Я́ко умолча́хъ, обетша́ша ко́сти моя́, зовущу ми́ ве́сь де́нь,
4 я́ко де́нь и но́щь отяготѣ́ на мнѣ́ рука́ Твоя́, воз­врати́хся нá страсть, егда́ унзе́ ми те́рнъ.
5 Беззако́нiе мое́ позна́хъ, и грѣха́ мо­его́ не покры́хъ, рѣ́хъ, исповѣ́мъ на мя́ беззако́нiе мое́ Го́сподеви, и Ты́ отпустилъ еси́ нече́стiе се́рдца мо­его́.
6 За то́ помо́лит­ся къ Тебѣ́ вся́къ преподо́бныи, вó время благопотре́бно, оба́че въ пото́пѣ во́дъ мно́гъ, къ нему́ не прибли́жат­ся.
7 Ты́ еси́ при­ѣ́жище мое́ от­ ско́рби одержа́щiя мя́, ра́досте моя́, изба́ви мя́ от­ обыше́дшихъ мя́.
8 Вразумлю́ тя, и наста́влю тя́ на пу́ть се́й, въ о́ньже по́йдеши: утвержу́ на тя́ о́чи мо­и́.
9 Не бу́дѣте я́ко ко́нь и ме́скъ, и́мже нѣ́сть ра́зума, брозда́ми и уздо́ю че́люсти и́хъ востя́гнеши, не приближа́ющымся къ тебѣ́.
10 Мно́ги ра́ны грѣ́шному, упова́ющаго же нá Господа ми́лость обы́детъ.
11 Весели́теся ó Господѣ и ра́дуйтеся пра́веднiи, и хвали́теся вси́ пра́вiи се́рдцемъ.
Псаломъ 31-й. Псаломъ Давыда. Въ наученіе [Т. е. псаломъ или пѣснь учительная, вразумительная, наставительная, назидательная. Издревле и до нынѣ употребляется этотъ псаломъ въ чинѣ крещенія, какъ заключающій наученіе «освобождаемымъ отъ грѣха»].
1. Блаженны тѣ, коимъ отпущены беззаконія и коихъ покрыты грѣхи.
2. Блаженъ мужъ, которому Господь не вмѣнитъ грѣха [Рим. 4, 7‒8] и въ устахъ коего нѣтъ лести.
3. Когда я молчалъ [«не исповѣдуя своего грѣха»], ослабѣли кости мои отъ вседневнаго вопля моего,
4. Ибо день и ночь тяготѣла на мнѣ рука Твоя; я сдѣлался страдальцемъ, когда вонзился въ меня тернъ [т. е. грѣхъ, особенно съ Вирсавіей, тревожилъ его совѣсть и «уязвлялъ» его].
5. Беззаконіе [по ходу рѣчи, въ началѣ стиха слѣдовало бы добавить: но вотъ] мое я созналъ [т. е. принесъ раскаяніе пророку и Богу] и грѣха моего я не скрылъ, сказалъ: «исповѣдуюсь Господу въ беззаконіи моемъ», и Ты простилъ нечестіе сердца моего [2 Цар. 12, 13 — Господь отъя согрѣшеніе твое, тогда же сказалъ пророкъ Наѳанъ].
6. Посему [зная все сіе] помолится Тебѣ всякій преподобный во время благопотребное, и тогда разлившіяся многія воды къ нему не приблизятся [т. е. бѣдствія, всюду распространенныя (ср. Пс. 90, 5), не постигнутъ праведника].
7. Ты мое прибѣжище отъ скорби, объявшей меня. Радость моя! избавь меня отъ окружившихъ меня.
8. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на тотъ путь, по которому пойдешь, остановлю [сосредоточу пристально на тебѣ Свое вниманіе съ намѣреніемъ, при нуждѣ, помочь тебѣ] на тебѣ очи Мои» [Очевидно, въ 8 ст. излагаются слова Господа].
9. Не будьте, какъ конь и мулъ, у которыхъ нѣтъ разума и которыхъ челюсти можно притянуть (лишь) уздою и удилами, когда они не приближаются къ тебѣ [т. е. добровольно, а не по принужденію, обращайтесь къ Богу и Его закону].
10. Много наказаній грѣшному, а уповающаго на Господа милость (Его) окружитъ.
11. Веселитесь о Господѣ и радуйтесь праведные, и хвалитесь (Имъ) [т. е. Богомъ и Его помощью] всѣ правые сердцемъ!


Tags: катехизация
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author