?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Псалом четырнадцатыйАвторы: профессоръ Юнгеровъ, протоиерей Олег Стеняев, протоиерей Андрей Ткачев, протоиерей Алексий Ладыгин

Древний текст по Острожской Библии, перевод на русский Юнгерова. Въ коне́цъ, псало́мъ Давыдовъ, 14.
1 Го́споди, кто́ обита́етъ въ жили́щи Тво­е́мъ? ли́ кто́ всели́т­ся во святу́ю го́ру Твою́?
2 Ходя́и безъ поро́ка, и дѣ́лаяи пра́вду, глаго́ляи и́стину въ се́рдцы сво­е́мъ,
3 и́же не ульсти́ язы́комъ сво­и́мъ, и не сотвори́ и́скрен­нему сво­ему́ зла́, и поноше́нiя не прiя́тъ на бли́жнiя своя́.
4 Уничиже́нъ е́сть предъ ни́мъ лука́выи, боя́щыяжеся Го́спода сла́витъ, клены́ися и́скрен­нему сво­ему́ и не от­мета́яся,
5 сребра́ сво­его́ не дáстъ въ ли́хву и мзды́ на непови́н­ныхъ не прiя́тъ. Творя́и сiя́ не подви́жит­ся вó вѣки.


Въ конецъ. Псаломъ Давыда.
1. Господи! кто будетъ обитать въ жилищѣ Твоемъ? [«Кто достоинъ всегда быть въ небесныхъ селеніяхъ?»] или кто поселится на святой горѣ Твоей?
2. Тотъ, кто ходитъ непорочно и дѣлаетъ правду, говоритъ истину отъ сердца своего,
3. Кто не льстилъ языкомъ своимъ, и не дѣлалъ зла ближнему своему, и не принималъ поношенія на ближайшихъ своихъ [и самъ не выслушивалъ дурного слова, и не говорилъ такого слова, и не пользовался имъ во зло людямъ],
4. Тотъ, въ глазахъ коего презрѣнъ лукавый, кто боящихся Господа славитъ; клянется своему ближнему, и не нарушаетъ клятвы.
5. Кто серебра своего не давалъ въ ростъ, и даровъ противъ невинныхъ не принималъ. Дѣлающій сіе не поколеблется во вѣкъ.