petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Category:

Евангелие дня с толкованием: Мк., 15, 1‒15Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 15, 1‒15). Текст Евангелия по Острожской Библии 1581 года: И а́бiе нау́трiѧ, совѣ́тъ сотвори́ша архiере́е со ста́рцы и кни́жникы, и ве́сь со́нмъ, свѧза́в­ше Iсу́са ведо́ша, и преда́ша Его́ Пила́ту. и вопроси́ Его́ Пила́тъ, Ты́ ли еси́ Ца́рь iюде́йскъ? О́нъ же от­вѣща́въ рече́ ему́, ты́ глаго́леши.
И глаго́лаху на́Нь архiере́е мно́го. Пила́тъ же па́кы вопроси́ Его́ глаго́лѧ, не от­вѣщава́еши ли ничто́же? ви́ждь коли́ко на Тѧ́ свѣдѣ́тельст­вуютъ; Iсу́съ же ктому́ ничесо́же от­вѣща́, iáко диви́тисѧ Пила́ту. На всѧ́къ же пра́здникъ от­пуща́­ше и́мъ еди́наго свѧ́знѧ, его́ же проша́ху. Бѣ́ же нарица́емыи Вара́вва съ ко́вникы сво­и́ми свѧ́занъ, и́же въ ко́вѣ убі́й­ст­во сотвори́ша. И возопи́въ наро́дъ, нача́тъ проси́ти iáко же всегда́ творѧ́ше и́мъ. Пила́тъ же от­вѣща́ и́мъ, глаго́лѧ. хо́щете ли пущу́ ва́мъ Царѧ́ iюде́йска? вѣ́дѧше бо iа́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́ архiере́е. Архiере́е же поману́ша наро́ду, да па́че Вара́вву пу́ститъ и́мъ. Пила́тъ же от­вѣща́въ па́кы рече́ и́мъ. что́ у́бо хо́щете сотворю́, Его́ же глаго́лете Царѧ́ iюде́йска? Они́ же па́кы возопи́ша глаго́люще, пропни́ Его́. Пила́тъ же глаго́лаше и́мъ. что́ бо зло́ сотвори́? они́ же изли́ха вопiѧ́ху, пропни́ Его́. Пила́тъ же хотѧ́ наро́ду хотѣ́нiе сотвори́ти, пусти́ и́мъ Вара́вву, и предáстъ Iсу́са би́въ, да про́пнутъ Его́.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author