petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Евангелие дня с толкованием: Мк., 65 зач., 14, 43 ‒ 15, 1Автор: протоиерей Олег Стеняев

Толкование на сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 14, 43 ‒ 15, 1) начинается на 44–й минуте записи (43:41). Текст Евангелия по Острожской Библии 1581 года: И а́бiе еще́ Eму́ глаго́лющу, прiи́де Iу́да, еди́нъ сы́u от­ обою­на́­де­сѧ­те, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ, съ ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и кни́жникъ и ста́рецъ. да́стъ же предаѧ́и Его́ зна́менiе и́мъ, глаго́лѧ. Eго́ же а́ще лобжу́, Tо́й е́сть, имѣ́те Eго́, и ведѣ́те Eго́ сохра́н­но. И прише́дъ, а́бiе присту́пль къ Hему́ глаго́ла Eму́, Pа́вви, Pа́вви, и облобыза́ Eго́.
Они́ же воз­ложи́ша ру́цѣ сво­и́ на́Hь и iа́ша Eго́. Еди́нъ же нѣ́кто от­ стоѧ́щихъ извле́къ но́жъ, уда́ри раба́ архiере́ова и урѣ́за ему́ у́хо. И от­вѣща́въ Iсу́съ, рече́ и́мъ. iа́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми iа́ти Мѧ́? По всѧ́ дни́ бѣ́хъ при­­ ва́съ въ це́ркви уча́, и не iа́сте Мене́. но да сбу́дут­сѧ Писа́нiѧ́. И оста́вльше Его́, вси́ бѣжа́ша. И еди́нъ нѣ́кто ю́ноша и́де по Не́мъ, одѣ́ѧнъ въ плащани́цу по́ нагу, и iа́ша того́ ю́ношу. онъ же оста́вль плащани́цу, на́гъ бѣжа́ от­ ни́хъ. И ведо́ша Iсу́сa ко архiере́омъ. и снидо́шасѧ къ Нему́ вси́ архiере́е, и кни́жницы и ста́рцы. И Пе́тръ издале́че въ слѣ́дъ Его́ и́де до вну́трь во дво́ръ архiере́овъ, и бѣ́ сѣдѧ́ со слуга́ми и грѣ́ѧсѧ при свѣщи́. Архiере́е же и ве́сь со́нмъ, иска́ху на Iсу́са свѣдѣ́тель­ст­ва, да умертвѧ́тъ Его́, и не обрѣта́ху. мно́зи бо лжесвѣдѣ́телm­ст­воваху на́Нь, и ра́вна свѣдѣ́тель­ст­ва не бѣ́ху.
И нѣ́цiи воста́в­ше лжесвѣдѣ́тел­­ьст­воваху на́Нь, глаго́люще. iа́ко мы́ слы́шахомъ Eго́ глаго́люща, iа́ко А́зъ разорю́ це́рковь сiю́ рукотворе́ную, и треми́ де́ньми и́ну нерукотворе́ну сози́жду, и ни та́ко ра́вно бѣ́ свѣдѣ́тель­ст­во и́хъ. и воста́въ архiере́й посредѣ́, вопроси́ Iсу́сa глаго́лѧ. не от­вѣщава́еши ли ничесо́же, что́ сі
и́ на Тѧ́ свѣдѣ́тел­ст­вуютъ? О́нъ же молча́­ше? и ничто́же от­вѣщава́­ше. па́кы архiере́й вопроси́ Eго́, и глаго́ла Ему́. Ты́ ли еси́ Христо́съ, Сы́нъ Благослове́н­наго? Iсу́съ же рече́, А́зъ е́смь. и у́зрите Сы́на Человѣ́ческаго одесну́ю сѣдѧ́ща си́лы, и грѧду́ща со о́блакы небе́сными. Архiере́й же растерза́ ри́зы своѧ́ глаго́лѧ, что́ еще́ тре́буемъ свѣдѣ́телiй? слы́шасте хулу́. что́ ва́мъ сѧ мни́тъ­? Они́ же вси́ осуди́ша Его́, бы́ти пови́н­на сме́рти. И нача́ша нѣ́цыи плюва́ти на́Нь, и при­­крыва́ти лице́ Его́, и му́чити Его́, и глаго́лати Ему́, прорци́, и слугы по лани́тома Его́ бiѧ́ху.
И су́щу Петро́ви во дворѣ́ ни́зу, прiи́де еди́на от­ рабы́нь архiере́овѣхъ, и ви́дѣв­ши Петра́ грѣ́ющасѧ, воззрѣ́в­ши нань глаго́ла. и ты́ съ назарѧни́номъ Iсу́сомъ бѣ́.
О́нъ же от­ве́ржесѧ глаго́лѧ. не в
ѣ́де ни свѣ́мъ что́ ты́ глаго́леши. и изы́де во́нъ на преддво́рiе, и алекто́ръ воз­гласи́. и рабы́ни ви́дѣв­ши его́ па́ки, нача́тъ глаго́лати предстоѧ́щимъ, iа́ко се́й от­ ни́хъ е́сть. о́нъ же па́кы от­мѣта́­шесѧ. и пома́лѣ па́кы стоѧ́щiи глаго́лаху Петро́ви, во­и́сти­ну от­ ни́хъ еси́. и́бо галиле́анинъ еси́, и бесѣ́да твоя́ подо́бит­ся. о́нъ же нача́тъ роти́тисѧ и клѧ́тисѧ, iа́ко не вѣ́мъ Человѣ́ка Сего́, Его́ же вы́ глаго́лете. и второ́е алекто́ръ воз­гласи́. И помѧну́въ Пе́тръ глаго́лъ еже рече́ ему́ Iсу́съ, iа́ко пре́жде да́же пѣ́телъ не воз­гласи́тъ два́ кра́ты, от­ве́ржешисѧ Мене́ три́ кра́ты. И наче́нъ пла́кашесѧ. И а́бiе нау́трiѧ совѣ́тъ сотвори́ша архiере́е со ста́рцы и кни́жникы, и ве́сь со́нмъ, связа́в­ше Iсу́сa ведо́ша, и преда́ша Его́ Пила́ту.


Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author